Algemeen

Het logo van een nieuwe school

In 2015 ontstaat er een nieuwe school in Tollebeek door de fusering van ODS IR A.P. Minderhoud met KBS Mariaschool. Na lang denken en wat historisch klein-onderzoek is er gekozen voor de naam ‘SWS De Sprang’.

Bij de naam is een beeldmerk (logo) ontworpen. Er is voor gekozen om de naam ‘SWS De Sprang’ op een eenvoudige manier en met een strakke letter weer te geven met daarboven allemaal bubbels/bellen in verschillende kleuren. Onder de schoolnaam ligt een dunne blauwe (water-) lijn met daaronder de subtitel. De waterstroom is gevormd door repeterende bubbels/bellen die verschillen qua grootte en kleur. Dit refereert enerzijds aan de kinderen die op ‘SWS De Sprang’ een onderwijsplaats krijgen. Anderzijds staan deze bubbels/bellen voor ouders en het schoolteam. Ieder individu is anders, maar allen máken zij ‘SWS De Sprang’. Samen staan we sterk en kunnen we meer betekenen dan ieder apart. Het maakt duidelijk dat de begrippen 'gemeenschap' en 'verbondenheid' erg belangrijk zijn in onze school.

SWS De Sprang staat 'voor bruisend onderwijs'. Bruisend als in levendigheid, bedrijvigheid en beweeglijkheid. Zo zien wij SWS De Sprang ook. Een actieve, dynamische plek vol leven.