Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op De Sprang. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Hiervoor is een pestprotocol opgesteld. Dit protocol komt voort uit het anti-pestbeleidsplan en geeft aan hoe te handelen als er gepest wordt.

Adresgegevens

SWS De Sprang
Fazantendrift 4
8309 AM Tollebeek
0527 651497

swsdesprang@aves.nl