Veiligheidsplan

Op SWS De Sprang wordt in overleg met team, ouders en leerlingen gezorgd voor een veilig schoolklimaat. Dat betekent dat we van alle betrokkenen gedrag verwachten dat een veilig schoolklimaat mogelijk maakt en dat de school en de materialen daarin en daarbij zodanig zijn ingericht en onderhouden dat er veilig gebruik van kan worden gemaakt.

In het veiligheidsplan kunt u lezen hoe wij op De Sprang omgaan met de sociale- en fysieke veiligheid van betrokkenen. 

Adresgegevens

SWS De Sprang
Fazantendrift 4
8309 AM Tollebeek
0527 651497

swsdesprang@aves.nl