Identiteitscommissie

De ID-commissie toets of de activiteiten van de school m.b.t. identiteit en vieringen passen binnen de afspraken die in het fusieproces zijn vastgesteld. Deze afspraken zijn vastgelegd in het fusiedocument. Het team is leidend bij het invullen van de activiteiten. De ID-commissie zal daarna toetsen of de viering past bij de uitgangspunten. De commisie zal ook toezien op de commissie naar de achterban.

 

De leden zijn:

Petra Bos

Alletta Dokter

Michelle Flikweert

Elise van der Lans

Miranda Visser

Annelies Bakker (leerkracht)

Henriëtte Wentink-Holtmaat (directeur)

Adresgegevens

SWS De Sprang
Fazantendrift 4
8309 AM Tollebeek
0527 651497

swsdesprang@aves.nl