In het schooljaar 2023-2024 werken we met 5 klassen. Groep 1-2, groep 3, groep 4- 5, groep 6 en groep 7-8. Op sommige momenten worden andere combinaties gemaakt zoals bijvoorbeeld bij gymnastiek (3-4, 5-6).

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt ieder schooljaar opnieuw de samenstelling van de (combinatie)klassen bepaald.

Op De Sprang spelen en werken wij veel samen. Ook ontmoeten wij elkaar bij vieringen, tijdens het buitenspelen en met verschillende groepsactiviteiten. Dit laten wij regelmatig aan de ouders zien middels een blog op ons ouderportaal Socialschools.