De school is een leef – en leergemeenschap waarvan ook ouders deel uit maken. We zien ouders als partner. School en ouders zijn erop uit om elkaar wederzijds te ondersteunen. Leerlingen ervaren dit als stimulerend. De basis van deze contacten zijn openheid en respect. Het is belangrijk dat ouders en school openstaan voor elkaars mening en actief informatie uitwisselen en bereid zijn tot dialoog. Ouders en leerkrachten hebben dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de leerlingen.

Voor de onderlinge communicatie gebruiken we SchouderCom. Deze naam staat voor school-ouder-communicatie en werkt als een intranet voor school en ouders. Het biedt faciliteiten op het gebied van wederzijdse communicatie via de interne mail, nodigt ouders uit en plant de 10-minutengesprekken, vergemakkelijkt de commissies in hun werk door het documentenbeheer, regels van de TSO-inschrijving en facturering, kan enquêtes afnemen en verwerken, enz.

De nieuwsbrief De Sprankel verschijnt elke veertien dagen via SchouderCom. Hier vindt u een link naar de nieuwste De Sprankel.

Ook zetten de leerkrachten er regelmatig foto’s en een blog op met leuke activiteiten van de groep. Alle leerkrachten en werkgroepen van de school kunt u via een postvak in SchouderCom benaderen. Er is ook een app voor de telefoon van SchouderCom. Bij de inschrijving op school wordt u gekoppeld aan SchouderCom:  www.swsdesprang.schoudercom.nl