De school is een leef- en leergemeenschap waarvan ook ouders deel uitmaken. We zien daarom de ouders als partner, waarbij we elkaar wederzijds ondersteunen. Leerlingen ervaren dit als stimulerend. De basis van deze contacten zijn openheid en respect. Het is belangrijk dat ouders en school openstaan voor elkaars mening en actief informatie uitwisselen en bereid zijn tot dialoog. Ouders en leerkrachten hebben hierdoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de leerlingen.

Voor de onderlinge communicatie gebruiken we de ouderapp Social Schools. Social Schools biedt faciliteiten op het gebied van wederzijdse communicatie via groepsberichten en individuele berichten. Daarnaast gebruiken we het bijvoorbeeld om de 10-minutengesprekken te plannen, hulp van ouders te vragen bij activiteiten en vergemakkelijkt het de commissies in hun werk door het documentenbeheer.

Ook zetten de leerkrachten er regelmatig foto’s en berichten op van leuke activiteiten van de groep. Alle leerkrachten en werkgroepen van de school kunt u via een bericht in Social Schools benaderen. Er is ook een app voor de telefoon van Social Schools. Bij de inschrijving op school wordt u aan de app gekoppeld.