Nieuws

Nieuws

Gestart met DaVinci

Methode DaVinci
In groep 3 t/m 8 starten we in het schooljaar 2018-2019 met de methode DaVinci. Deze methode voor wereldverkenning gaat uit van ‘Alles heeft te maken met al het andere’. In de middenbouw (groep 3, 4 en 5) leggen we de basis voor de verwondering over de wereld om ons heen. In deze ontwikkelingsfase verzamelt het kind alle kennis die het tegenkomt en stelt het telkens weer de ‘waarom-vraag’. Daar spelen we op in: in de onderbouw krijgen de kinderen de cirkelbewegingen uit de natuur te zien; van ei tot kip, van zaadje tot bloem… Ze gaan zich afvragen waar het eerste zaadje vandaan kwam. Vandaar dat we in de middenbouw beginnen bij het begin: hoe is alles ontstaan? Verder leren we de kinderen als voorbereiding op de bovenbouw de begrippen tijd en tijdsbesef met de bijbehorende tijdlijn van het jaar en seizoenscirkel. De wereldbol is opengeklapt en tot een wereldkleed gemaakt waarop twister gespeeld kan worden, zodat de kinderen ook plaatsbesef krijgen. In de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) nemen we bij wereldverkenning de menselijke beschaving als uitgangspunt voor de thema’s. Daarbij beginnen we in groep 6 met de Egyptenaren en de prehistorie en eindigen we in groep 8 in het heden. Binnen elk thema komen alle vakken van wereldverkenning aan bod: wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, filosofie en levensbeschouwing. Dit wordt aangeboden met 1 centrale les per week. We werken top-down, dus we beginnen altijd bij het grote geheel, waarna we inzoomen op een detail. Ook maken we bij elk thema een mindmap. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Naast de centrale les, gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen.

Lees verder

Adresgegevens

SWS De Sprang
Fazantendrift 4
8309 AM Tollebeek
0527 651497

swsdesprang@aves.nl