Nieuws

Nieuws

Op zoek naar een nieuwe methode

Methode DaVinci
In onze zoektocht naar een methode voor wereldverkenning gaan we in dit voorjaar een aantal methodes uitproberen. De komende periode werken we met de methode DaVinci. Geen aparte methodes voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis, maar één methode waarbij gewerkt wordt vanuit thema’s.‘Alles heeft met alles te maken’. Vanuit deze gedachte biedt de methode DaVinci thema’s aan. Onderwijs vanuit verwondering en betrokkenheid.
Groep 1-2 gaat na in het thema ‘Dieren in de kunst’ bezig met dieren en werken dan o.a. over de slang. Groep 3-4-5 werken vanuit het thema Lang geleden aan het onderwerp Vee en zoogdieren. Groep 6-7-8 starten vanuit het thema De Egyptenaren met de krokodil.
We hopen dat de kinderen met enthousiaste verhalen thuis komen.

Lees verder

Schoudercom

De school is een leef – en leergemeenschap waarvan ook ouders deel uit maken. We zien ouders als partner. School en ouders zijn erop uit om elkaar wederzijds te ondersteunen. Leerlingen ervaren dit als stimulerend. De basis van deze contacten zijn openheid en respect. Het is belangrijk dat ouders en school openstaan voor elkaars mening en actief informatie uitwisselen en bereid zijn tot dialoog. Ouders en leerkrachten hebben dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de leerlingen.

Lees verder