SWS De Sprang is een samenwerkingsschool. De Noordoostpolder is gebouwd op water. Vanwege dit gegeven is gekozen voor de naam ‘De Sprang’. Als subtitel is gekozen: ‘Voor bruisend onderwijs’. Bruisend komt van het werkwoord bruisen. Bruisen staat synoniem voor levendigheid, bedrijvigheid en beweeglijkheid. Zo zien wij SWS De Sprang ook. Een actieve, dynamische plek vol leven.

 

Kenmerkend voor samenwerkingsscholen binnen Aves is dat het een samenvoeging is van twee of soms drie scholen met een verschillende levensbeschouwelijke grondslag. Vaak staat juist door die samenvoeging het thema identiteit hoog op de agenda. Aan de ene kant zie je dat er op de samenwerkingsschool manieren gezocht worden om elementen uit de tradities en visie van de oorspronkelijke scholen levend te houden. Aan de andere kant zie je ook dat er een nieuwe identiteit ontstaat, waarin het omarmen van diversiteit en ontmoeting centraal staan. Dan benadruk je minder de verschillen, en zoek je meer naar de overeenkomsten. De samenwerkingsscholen van Aves worden afwisselend begeleid door de identiteitsbegeleiders van de verschillende denominaties.

Op samenwerkingsscholen van Aves wordt doorgaans gewerkt met lessen Leren Leven. In deze vorm van levensbeschouwelijk onderwijs blijven alle leerlingen ook in de eigen groep. Zij krijgen les over levensbeschouwelijke thema’s van docenten vanuit christelijk (protestantschristelijk en katholiek) vormingsonderwijs, islamitisch vormingsonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs. De groepsleerkracht heeft de rol van verbinder.

(Uit beleidsnotitie Identiteit, Aves 2019)

 

Op SWS De Sprang vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op school. Je mag zijn wie je bent. We respecteren elkaar en zijn nieuwsgierig naar elkaar. We willen van en met elkaar leren. Dit doen we o.a. tijdens de gesprekken met elkaar. We luisteren daarbij veel naar verhalen tijdens de Lessen Leren Leven. Ongeveer 6x per jaar is er een viering op school. Tijdens deze viering staan we stil bij hoe we in het leven staan. Zo openen en eindigen we het schooljaar met een viering. We kijken vooruit en blikken terug. Ook kan het de start of de afsluiting zijn van het thema van Lessen Leren Leven.  Vanuit de katholieke/christelijke traditie en humanistische kijk op het leven luisteren we naar verhalen en zingen we liederen in de viering. Soms vieren we met de leerlingen van school; vaak zijn ouders welkom bij de viering. Betrokkenheid en ontmoeting wordt hiermee zichtbaar.

Wanneer een kind voelt ‘ik mag er zijn’ en zich aangesproken voelt
in zijn/haar eigen identiteit, kan het groeien.