Banner1
Banner1
previous arrow
next arrow

Onze school

SWS De Sprang is een bruisende school, waar de leerlingen, ontdekkend, onderzoekend en sociaal (samenwerkend) leren.

Onze school

Samen werken de leerkrachten aan een professionele leergemeenschap waar van en met elkaar wordt geleerd.

Ons onderwijs

In een liefdevolle omgeving met een positief pedagogisch klimaat werken de leerkrachten aan een dynamisch klassenmanagement.

Ons onderwijs

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Onze leerling heeft een reflecterende houding en is mede-eigenaar van zijn leerproces.

Voor ouders

Goed en modern onderwijs kan niet zonder participatie van ouders in de school. Wij hechten veel waarde aan goed contact.

Voor ouders

Vanuit de kernwaarden liefdevol, betrokken en bruisend hopen we dat u zich thuis voelt op De Sprang. We gaan uit van een fijne samenwerking.

Onze kernwaarden

Bruisend

Bruisend staat voor levendigheid, bedrijvigheid en beweeglijkheid. SWS De Sprang is een actieve, dynamische school vol leven. Er werken actieve, enthousiaste leerkrachten die met passie hun vak uitoefenen. Ook de leerlingen zijn actief. Ze stralen en bruisen van energie om samen te spelen en te leren. De ouders zijn actieve partners van de school.

Liefdevol

Bij liefdevol denken we aan: veel liefde en aandacht, zorg, toewijding en passie. Vanuit een goed pedagogisch klimaat gaan leerlingen en leerkrachten liefdevol met zichzelf, elkaar en de omgeving om. De leerling weet dat hij er mag zijn en kan stralen, hierin durft hij zichzelf en eerlijk te zijn. De leerling kan vertrouwen op zichzelf en de ander. De ouders voelen zich geliefd, betrokken en gehoord. Ze zijn trots op de school en de school ademt respect uit.

Betrokkenheid

De leerlingen en leerkrachten zijn betrokken bij hun onderwijs, leerlingen worden mede-eigenaar van hun leerproces. Er is veel overleg en samenwerking. Er is een rijke leeromgeving om gestelde doelen te behalen. Er is een goede communicatie tussen school en ouders. De ouders zijn ambassadeur van de school.