Op De Sprang werken wij per 1 januari 2022 met een continurooster. Er is gekozen voor een model van 4 gelijke dagen en de woensdagmiddag vrij.

Iedere dag is er een korte fruitpauze rond 10.00 uur. Vaak wordt er dan door de leerkrachten voorgelezen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven alle leerlingen over. Zij eten samen met hun leerkracht in het eigen lokaal.