Deze schooltijden gelden voor het schooljaar 2020-2021

In verband met de covid-19 maatregelen zijn de schooltijden aangepast.

Gedurende de dag eten de leerlingen met de eigen leerkracht in het lokaal en spelen daarna buiten.