Bruisend

Bruisend staat voor levendigheid, bedrijvigheid en beweeglijkheid. SWS De Sprang is een actieve, dynamische school vol leven. Er werken actieve, enthousiaste leerkrachten die met passie hun vak uitoefenen. Zij geven hun lessen naar de nieuwste inzichten rond goed onderwijs. De leerlingen zijn actief. Ze stralen en bruisen van energie om samen te spelen en te leren. De ouders zijn actieve partners van de school.

Liefdevol

Bij liefdevol denken we aan: veel liefde en aandacht, zorg, toewijding en passie. Vanuit een goed pedagogisch klimaat gaan leerlingen en leerkrachten liefdevol met zichzelf, elkaar en de omgeving om. De leerkrachten zijn open en eerlijk. Ze zijn zorgzaam voor elkaar en vormen een veilige gemeenschap. De leerling weet dat hij er mag zijn en kan stralen, hierin durft hij zichzelf en eerlijk te zijn. De leerling kan vertrouwen op zichzelf en de ander. De ouders voelen zich geliefd en gezien. Ze voelen zich betrokken en gehoord. Ze zijn trots op de school en de school ademt respect uit.

Betrokken

De leerlingen en leerkrachten zijn betrokken bij hun onderwijs, leerlingen worden mede-eigenaar van hun leerproces. De leerkrachten voelen zich betrokken bij elkaar en met alle leerlingen. Er is veel overleg en samenwerking. Er is een rijke leeromgeving om gestelde doelen te behalen. Er is een goede communicatie tussen school en ouders. De ouders zijn ambassadeur van de school. De ouders zijn betrokken bij verschillende activiteiten op school.

bruisend, liefdevol en betrokken