Visie

De komende jaren zetten we ons in voor bruisend onderwijs, waar de leerlingen, ontdekkend, onderzoekend en sociaal (samenwerkend) leren. 

In een liefdevolle omgeving met een positief pedagogisch klimaat werken de leerkrachten aan een dynamisch klassenmanagement. Coöperatieve werkvormen, zelfstandig werken en ICT hebben daarbij een plaats in de school.

Samen werken de leerkrachten aan een professionele leergemeenschap waar van en met elkaar wordt geleerd.

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van elke leerling, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen. De leerling heeft hierbij een reflecterende houding en is mede-eigenaar van zijn leerproces.

De vaardigheden van de 21e eeuw worden aangeboden en gebruikt in de lessen, zodat de leerlingen goed worden voorbereid op de toekomstige maatschappij.  

 

SWS De Sprang voor bruisend onderwijs

Bewaren

Bewaren

Bewaren