Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind het onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!’  Via deze link vindt u een filmpje dat u in 3 minuten een beeld geeft van wat Passend Onderwijs inhoudt. U kunt op de website www.passendonderwijs.nl meer algemene informatie  vinden. 


Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder Urk wordt gevormd door de schoolbesturen (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Noordoostpolder-Urk. Samen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor Passend Onderwijs voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd. Op de website www.passendonderwijsnu.nl vindt u informatie over de wijze waarop in onze regio Passend Onderwijs vorm krijgt.

Adresgegevens

SWS De Sprang
Fazantendrift 4
8309 AM Tollebeek
0527 651497

swsdesprang@aves.nl